autor Šta ima?
Na fotoportalu NTFOTO123PLUS nalazi se više od predviđenih 123 slike i ilustracije.
Zašto je bilo predviđeno da budu 123, jasno je svakom ko je upućen u Teslinu opsjednutost brojevima. A zašto se nisam zadržao na tom broju, razlog je obilje materijala.
Verzija 1.20 koja je zaključena 14.12.2021 ima 133 topika sa isto toliko ilustracija. Tesla bi vjerovatno bio zadovoljniji ovim brojem, zbog djeljivosti sa 3, a ja da sam uspio zadržati 123 kao simboličnu naznaku da je ovo mjesto za start novog pogleda na Teslu.
Portal sadrži i više od 20 kolaža. Neke od ilustracija su takođe kolaži. Tako se može reći da NTFOTO123PLUS sadrži više od 200 ilustracija i fotografija iz Teslinog života i rada.
Koncept je bio da se postave samo slike, a da posjetilac sam stvori utisak o njima. Međutim pojedine slike su tražile više od same faktografske evidencije. A onda, zbog uravnoteženosti, sve slike su dobile bar nekoliko riječi kao komentar. Prvobitni koncept je tako samo dijelom ispoštovan. Ipak mislim da je prava (i jedina) vrijednost u faktima i fotografijama, a da su komntari tu samo da olakšaju spoznaju o njima.

U svakom slučaju, ako (kad) kliknete na dugme All, dostupna Vam je vremenska osa koja prati život Nikole Tesle od rođenja do današnjih dana i priznanja.

Portal je imao inicijalni momenat u mom uređivanja dvojezične autobiografije Nikole Tesle. Pri ovom radu skupio sam obilje materijala, pa mi se učinilo relativno jednostavnim da ga klasifikujem i pretočim u portal.
Ali pojedine slike su zahtjevale veći trud, da ne kažem istraživanje. Tako se umjesto par nedelja, ovaj projekat produžio na par mjeseci.
I još nije završen.
Samo je prekinut.

Portal je dvojezičan.
Prevod na engleski nema „ozbiljnu“ snagu. Očekujem da portal pronađu i gledaju i van prostora „bivše“ nam države. Nadam se da moje natucanje engleskog neće otjerati posjetioce i da je sadržaj dovoljno interesantan da mi oproste na drskosti, što sam se usudio da pokušam da sadržaj učinim „čitljivijim“ i na engleskom.
Šta dalje?
Iduću verziju najavljujem za 2024.
Do tada ću samo korigovati primjećene greške.

Za sada sem portala nudim i dvojezičnu autobiografiju Nikole Tesle: Moji Izumi
A vi?
Vi gledajte portal, kupite knjigu.
Svi materijali (pa i komentari i montaže) ovdje prezentovani su javno dostupni ukoliko se ne koriste u komercijalne svrhe.
U slučaju da poželite koristiti neki komentar ili kolaž dovoljno je da navedete izvor:
Portal NTFOTO123 i web adresu: http://tesla.sveznadar.info/ autor
PotpisImpresum
MojTim vas pozdravlja!
15-07-2024
04:53:12am
Nikola Tesla FOTO: http://tesla.sveznadar.info
mojTim 2020-2021, BL decembar 2021.
NT fix meni