Tesla prodaje prava korištenja i licencu proizvodnje AC generatora Džordžu Vestinghausu

1888
Tesla i Westinghaus su imali prijateljski odnos, koji je prevazilazio uobičajeni odnos poslodavca i zaposlenika.
Kada je Wetinghaus zapao u finansijske neprilike Tesla se odrekao patentnih prava i spasio Westinghausa od bankrota.
Prema ugovoru, Westinghose je trebao platiti tantijeme od 2,50 dolara po konjskoj snazi prodane električne energije. Prema većini procjena, Teslini autorski honorari bili su toliko vrijedni da je trebalo da postane prvi milijarder na svijetu i dugoročno najbogatija osoba na planeti.
PotpisImpresum
MojTim vas pozdravlja!
05-03-2024
08:43:48am
Nikola Tesla FOTO: http://tesla.sveznadar.info
mojTim 2020-2021, BL decembar 2021.