Raniji Teslin poslodavac Edison, kao vodeći proizvođač generatora i mašina jednosmjerne struje, na sve načine je pokušao da zaustavi Teslu i ospori Teslin koncept naizmjenične struje

1888
-1893
PotpisImpresum
MojTim vas pozdravlja!
27-01-2023
02:03:40am
Nikola Tesla FOTO: http://tesla.sveznadar.info
mojTim 2020-2021, BL decembar 2021.