Dron prije svog vremena: Prvi praktični telautomat; Septembra 1898. Tesla demonstrira čamac sa bežičnom kontrolom u Madison Skver Gardenu u Njujorku

1898
PotpisImpresum
MojTim vas pozdravlja!
04-12-2023
05:28:38am
Nikola Tesla FOTO: http://tesla.sveznadar.info
mojTim 2020-2021, BL decembar 2021.