Viša realna gimnazija u Rakovcu kod Karlovca, koju je pohađao Nikola Tesla

1870
Puni naziv škole u Rakovcu, koju je pohađao Nikola Tesla, bio je Kaiserlich-königliche Ober-realschule in Rakovac in der k.k. kroatischen Militärgrenze-Carsko-kraljevska gimnazija u Rakovcu u k.k. hrvatska Vojna krajina.
PotpisImpresum
MojTim vas pozdravlja!
05-03-2024
08:53:04am
Nikola Tesla FOTO: http://tesla.sveznadar.info
mojTim 2020-2021, BL decembar 2021.