Dio Tesline zaostavštine

1951
Poslije smrti Nikole Tesle januara 1943. godine sva njegova zaostavština je odlukom američkih vlasti pripala njegovom sestriću Savi Kosanoviću. Sava je u to vrijeme bio član Vlade Kraljevine Jugoslavije u izbeglištvu u Njujorku. Cjelokupna imovina Nikole Tesle je poslije njegove smrti iz hotela Njujorker, prenjeta u Magacine i skladišta Menhetna, u kome je Tesla držao neke od stvari za života. Predmeti su stigli u njima. Bili su smješteni u skladištu koje je Tesla koristio u Njujorku i kada je Sava Kosanović prenosio zaostavštinu.
Na predlog Saveta za nauku i kulturu, Vlada FNRJ donijela je 5. decembra 1952. godine Rešenje o osnivanju Muzeja Nikole Tesle. Muzej je otvoren za javnost 20. oktobra 1955. godine i bio je prvi tehnički muzej u tadašnjoj Jugoslaviji. Tom prilikom predstavljena je stalna postavka na kojoj su posjetioci mogli posmatrati vjerno izrađene modele po Teslinim nacrtima.
PotpisImpresum
MojTim vas pozdravlja!
04-12-2023
06:08:45am
Nikola Tesla FOTO: http://tesla.sveznadar.info
mojTim 2020-2021, BL decembar 2021.