Urna izložena u Muzeju Nikole Tesle

1957
Po želji Save Kosanovića, najmlađeg sina Tesline sestre Marice Kosanović, Šarlota Muđar, Kosanovićeva dugogodišnja suradnica, 1957. godine u Beograd iz SAD prenosi urnu s Teslinim pepelom i, prema želji porodice, predaje je Muzeju Nikole Tesle na trajno čuvanje.
PotpisImpresum
MojTim vas pozdravlja!
18-04-2024
08:15:06pm
Nikola Tesla FOTO: http://tesla.sveznadar.info
mojTim 2020-2021, BL decembar 2021.