Long ajland laboratorija sa sa Vanderklif tornjem poznatim i kao Teslin toranj
Izgradnju laboratorije financirao je J.P. Morgan


1901
-1917
Izgrađen 1901. godine, Teslin toranj je bio rana stanica za bežični prenos. Srušena je 1917.
Odnos Tesle i J.P Morgana je predmet mnogih kontraverzi. Nakon što je Markoni uspio predati radio-signal preko Atlantskog oceana, Morgan je obustavio Tesli dalju podršku i to je uzrokovalo da dođe do propadanja projekta daljeg razvoja Teslinog sistema.
PotpisImpresum
MojTim vas pozdravlja!
05-03-2024
06:52:37am
Nikola Tesla FOTO: http://tesla.sveznadar.info
mojTim 2020-2021, BL decembar 2021.