Orginalni Teslin indukcioni motor. Prvi dizajn motora sa statorom oko koga je omotana dva para namotane žice -rotor, koji omogućavaju rad dvofaznog motora.

1887
-1888

Prvi asinhroni motor Tesla je uspješno realizovao u svojoj radionici-laboratoriji u ulici Liberty 89 u Njujorku.
1887.-1888. Tesla je prijavio sedam patenata koji su opisivali kompletan sistem napajanja naizmjeničnom strujom.
Jedan par je na poziciji sjever i jug, dok je drugi par na pozicijama istok i zapad, a ovo je raspored dvofaznog motora. Struje koje idu u jedan par namotaja su 90º su u protivfazi sa strujama koje idu u drugi par namotaja, što uzrokuje da stator generiše rotirajuće magnetsko polje. Ovo rotirajuće magnetsko polje indukuje izmjeničnu struju u rotoru koja zauzvrat stvara magnetsko polje. Magnetno polje rotora pokušava da se uskladi sa rotirajućim magnetnim poljem statora, a to uzrokuje rotaciju rotara.
Teslin indukcioni motor bio je u središtu Rata struja. Njegov inovativni dizajn i efikasnost promjenili su i revolucionirali ne samo elektroenergetsku industriju, već i kompletan način života.
Evo šta danas (2021. godine) možete pročitati na sajtu IEEE o ovom patentu:
Danas se svake godine proda oko 12 milijardi malih, neindustrijskih motora, uključujući oko 2 milijarde minijaturnih (prečnika samo 4 milimetra) uređaja koji se koriste za upozorenje o vibracijama mobilnog telefona, koji za rad zahtjevaju samo stotinu (pa i manje) vata. Na drugom kraju spektra nalaze se motori od 6,5 do 12,2 megavata koji pokreću francuske brze vozove (TGV), dok najveći stacionarni motori koji se koriste za kompresore, ventilatore i transportere imaju kapacitete veće od 60 MW. Ova kombinacija sveprisutnosti i raspona snage jasno daje do znanja da su električni motori nezamjenjivi pokretači moderne civilizacije.
PotpisImpresum
MojTim vas pozdravlja!
18-04-2024
07:18:00pm
Nikola Tesla FOTO: http://tesla.sveznadar.info
mojTim 2020-2021, BL decembar 2021.