U Međunarodni sistem jedinica Tesla je uvršten odlukom XI Generalne konferencije o težinama i mjerama 1960. godine, istovremeno sa usvajanjem SI u cjelini.

1960
Tesla – jedinica za gustinu magnetnog fluksa, intenzitet i indukciju magnetnog polja u Međunarodnom sistemu jedinica (SI).
U skladu sa pravilima SI, a vezano za izvedene jedinice nazivaju se po naučnicima, naziv jedinice “Tesla” piše se malim slovom, a njena oznaka velikim slovima (TL). U praksi je nešto drukčije.
PotpisImpresum
MojTim vas pozdravlja!
05-03-2024
08:37:39am
Nikola Tesla FOTO: http://tesla.sveznadar.info
mojTim 2020-2021, BL decembar 2021.