Lijevo: dio mape New Yorka sa označenom lokacijom na kojoj se nalazila Teslina laboratorija; Desno: raskrsnica West Broadwaya i Hudson Street (fotografija iz 1880.).

1892
-1895
Tesla je u ljeto 1892. preselio laboratoriju na lokaciju South Fifth Avenue 33-35, gdje je zauzeo četvrti sprat. Ovdje se zadržao do 1895., kad mu je laboratorija izgorjela 13. marta 1895. Zlobnici primjećuju ironično da su Teslini omiljeni brojevi bili 3 i 13.
South Fifth Avenue preimenovana je u West Broadway 1896. godine, a adresa koja odgovara 33-35 postala je 537-539. (1970-ih, ovaj dio ulice je preimenovan u LaGuardia Place.)
PotpisImpresum
MojTim vas pozdravlja!
18-04-2024
07:48:02pm
Nikola Tesla FOTO: http://tesla.sveznadar.info
mojTim 2020-2021, BL decembar 2021.