Počasni doktorat Columbija Univerzita uručen 1894 godine.

1894
Tesla je predstavio najmanje dva obimna rada na sastancima AIEE održanim u kampusu Univerziteta Kolumbija, a bio je prisutan na mnogim drugim.
Najpoznatije je Novi sistem motora i transformatora naizmjenične struje”:“A New System of Alternate Current Motors and Transformers”, koje je održao 1892.
PotpisImpresum
MojTim vas pozdravlja!
30-09-2022
07:55:28pm
Nikola Tesla FOTO: http://tesla.sveznadar.info
mojTim 2020-2021, BL decembar 2021.