Na svjetskoj izložbi u sklopu Westinghausove izložbe Tesla je imao poseban štand, gdje je između ostalog demonstrirao rad obrnog magnetnog polja pomoću tzv. Teslinog jajeta

1893
Nakon izložbe "Kolumbovo jaje" završilo je u Teslinoj laboratoriji 46 & 48 East Houston Street u Nju Jorku gdje ga je Tesla povremeno demonstrirao posjetiocima.
Nakon Tesline smrti, uređaj je poslat u Jugoslaviju, postajući dio zbirke Muzeja Nikole Tesle u Beogradu.
Replika "Teslinog jajeta" smještena je i u Milenijumsku vremensku kapsulu.
PotpisImpresum
MojTim vas pozdravlja!
27-01-2023
01:57:17am
Nikola Tesla FOTO: http://tesla.sveznadar.info
mojTim 2020-2021, BL decembar 2021.