1925. godine časopis za elektroniku i radiokumnikacije objavio je ovu ilustraciju za potpisom:
„Umjetnička koncepcija sistema Nikole Tesle za prijenos snage radio-talasima, koja je predložena prije nekoliko godina"


1925
PotpisImpresum
MojTim vas pozdravlja!
26-09-2023
03:30:37pm
Nikola Tesla FOTO: http://tesla.sveznadar.info
mojTim 2020-2021, BL decembar 2021.