Lijevo obveznice Tesline Elektro lučne kompanije; Desno natpis u štampi koji objašnjava i hvali novi sistem osvjetljenja

1886
Electrical Review 1888. navodi: Kompanija Tesla koja postoji skoro dvije godine usavršila je kompletan lučno-svjetlosni sistem, koji sa zadovoljstvom predstavljamo čitaocima Revije.
PotpisImpresum
MojTim vas pozdravlja!
30-09-2022
08:15:01pm
Nikola Tesla FOTO: http://tesla.sveznadar.info
mojTim 2020-2021, BL decembar 2021.