Na mapi iz 1891 sa 1 (plavo) je označena zgrada sa Teslinom laboratorijom, a sa 2 lokacija Singer tornja, čija fotografija je desno

1886-
1889
Teslina prva laboratorija nalazila se u finansijskoj četvrti New Yorka. Laboratorija se nalazila u ulici Liberty 89, iza ugla predstavništva Mutual Union na Broadwayu 120. Tesla je zauzimao samo jednu sobu na spratu. Laboratorija je bila opremljena samo radnim stolom, peći, malim dinamo generatorom Edward Westona i sa nekoliko mjernih uređaja.
Singer toranj je sagrađena 1898, kad je Tesla radio na drugoj lokaciji.
PotpisImpresum
MojTim vas pozdravlja!
27-01-2023
12:29:24am
Nikola Tesla FOTO: http://tesla.sveznadar.info
mojTim 2020-2021, BL decembar 2021.